loader image

Grafický dizajn 

MsVHT

Podujatie je vo svete dobre známe, avšak na Slovensku ešte nikdy nebolo zrealizované v takejto miere. Po prvýkrát v histórii bude navyše prepojené s ekologickými témami ochrany životného prostredia, predlžovania životného cyklu produktov a vzdelávaním verejnosti o spôsoboch recyklácie.

Grafický dizajn

Pre klienta zastrešujeme kompletnú správu vizuálnej komunikácie ako aj obdorné poradnestvo pri tvorbe marketingových kampaní.

Pomáhame značkám spájať sa s novou generáciou.

Ďalšie projekty

Let's connect

Telefón

+421 911 463 549

Email

house@woetive.com

Sme k dispozícii

Pondelok - Sobota 09:00 - 20:00